Återkommande evenemang på Hökeriet

På Hökeriet ordnar vi workshops och endagskurser i kokroki under ledning av Åsa Alneng, konstnär och grafisk designer.