Butik

”Hökare, äldre benämning på detaljhandlare (i synnerhet inom livsmedel), vilken förestod ett hökeri (hökarbod). Ordet kan eventuellt härledas från fornsvenskans huka; mångla, men är av omtvistat ursprung.”

Med ett stort hjärta till den svenska landsbygden lyfter vår verksamhet fram varor som står för enkelhet, naturlighet och äkthet.

Vårt sortimentet består av gårdens egen produktion, nötkött, rapsolja och honung. Lokala ostar och andra livsmedel. Vi säljer även hantverk och exklusivt utvalda varor. Utbudet är föränderligt.

Hökeriet är beläget i manbyggnadsgårdens flygelbyggnad. Lokalen ger en genuin stämning med hög mysfaktor.

Ur vårt sortiment

Kallpressad rapsolja

Raps odlas i Sverige både som vår- och höstsådd. Vårsådden skördas på hösten samma år. Höstsådd raps sås i augusti och skördas i juli året därpå – skörden blir då 1 1/2 ggr större.

Vid kallpressning av raps, utvinns inte lika stor volym men smakerna av fröet behålls och oljan håller bättre färg. Vi lämnar vårt rapsfrö för kallpressning och säljer vår underbart gula och smakrika olja i butiken på gården.


Honung

Minst 70% av all föda som produceras är beroende av att det finns pollinerande insekter. Vi har ett flertal kupor på gården och säljer honungen i vår butik.


Mjöl – en beställningsvara

Färskmalet fullkornsmjöl från både vete och råg. Odlat och malt på gården. Innehållande sädeskornets alla naturliga beståndsdelar, inget är bortskalat eller bortsiktat.


Nötkött från Granby Charolais

Vår dikobesättning består av köttkorasen Charolais – en köttras som härstammar från Frankrike och är känd och uppskattad i hela världen för sina utomordentligt goda köttproduktionsegenskaper. Köttet är välmarmorerat och saftigt. Dessutom hängmöras det på traditionellt vis vilket leder till att det blir mycket mört och välsmakande.

Läs mer om gårdens eget nötkött


Lokala ostar

Hos oss hittar ni ett föränderligt urval av goda delikatess ostar från lokalt mejeri. För mer information www.lofsta.se


Konst & hantverk

Hans Dhejnes fotografier av gårdens kor

Granby Gårds Charolais fotograferade av Hans Dhejne. Underbara karaktärer fångade i sin vardag. Porträtt att glädjas med.

”Kossor är härliga – lugna och starka, nyfikna och egensinniga och fina mammor. Jag har tagit bilder av kor ända sedan jag som barn fick min första kamera och det är fortfarande lika roligt. Att se på och vara med kor är en lisa för själen och där – mitt bland djurens lukter och ljud – blir livet liksom lite verkligare och naturligare… Jag är tidigareVallentunabo, bildmakare, musikant och regelbunden utställare både I Sverige och utomlands.”

”Cows are wonderful animals – calm and strong, curious, and willful and they are good mothers. I have taken pictures of cows since my childhood when I got my first camera and it is still so fun. To look at and be among cows is a relief for the soul and there – amid their smells and sounds – life as if gets more real and natural… I live in Vallentuna and work with photography and folk-music. I am a frequent participant in photo exhibitions, both in Sweden and abroad.”

Hans Dhejne

Läs mer om Hans Dhejne  www.hansdhejne.se


Akvareller av Åsa Alneng

Åsa Alneng tavlor

Åsa är konstnär och kursledare på våra workshops i Kokroki.