Granby Charolais

Att ha kor är en livsstil för oss på gården och har också varit sen generationer tillbaka. Att leva ett liv med sitt arbete så förenat i naturens villkor är fantastiskt och för oss helt grundläggande. Här för vi den ärvda kunskapen vidare och öppnar upp för den moderna utvecklingen.

På gården håller vi en besättning kor av rasen Charolais och säljer nötkött direkt till dig som konsument. Vi vill öka medvetenheten kring matproduktion och bidra till en klimatsmart och hållbar utveckling.

Djuren betäcks och föds upp här på gården. Kalvarna går med sin mamma hela betessäsongen.De hålls på bete så snart det finns dvs från maj till november. De fodras utomhus under vintern och rör sig fritt mellan foderbord ute och ligghallen i ladugården.Betesmarkerna är stora och innefattar naturlig ängsflora. Vi odlar allt foder på gården. Vi odlar vete och korn och tillverkar vårt eget kraftfoder till korna i vår krossmaskin.

Vi har ett stolt samarbete med ett professionellt lokalt slakt företag och levererar även till både butik och restaurang.