Livsmedel

”Hökare, äldre benämning på detaljhandlare (i synnerhet inom livsmedel), vilken förestod ett hökeri (hökarbod). Ordet kan eventuellt härledas från fornsvenskans huka; mångla, men är av omtvistat ursprung.”

Kallpressad rapsolja

Raps odlas här i Sverige både som vår- och höstsådd. Vårsådden skördas samma år på hösten. Höstsådd raps sås i augusti och skörda i juli året därpå – skörden blir då 1 1/2 ggr större.

Vid kallpressning av raps, utvinns inte lika stor volym men smakerna av fröet behålls och oljan håller bättre färg. Vi lämnar vårt rapsfrö för kallpressning och säljer vår underbart gula och smakrika olja i butiken på gården.

Honung

Minst 70% av all föda som produceras är beroende av att det finns pollinerande insekter. Vi har ett flertal kupor på gården och säljer honungen i vår butik.

Mjöl

Färskmalet fullkornsmjöl från både vete och råg. Odlat och malt på gården. Innehållande sädeskornets alla naturliga beståndsdelar, inget är bortskalat eller bortsiktat.

Nötkött från Granby Charolais

Gårdens eget nötkött

Lokala ostar

Hos oss hittar ni ett föränderligt urval av goda delikatess ostar från lokalt mejeri.

För  mer information www.lofsta.se