Granby

Granby Gård ligger i ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Här finns idag ett modernt lantbruk där vi odlar spannmål och raps, och föder upp kor av rasen Charolais.

Vid Granby Gård ligger också ett stort område med rester av bebyggelse från tidig medeltid samt Granbyhällen – Sveriges största runristning i häll.