Granby

Gården i Orkesta-Granby ligger i ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. Här finns idag ett modernt lantbruk där vi odlar spannmål och raps, och föder upp kor av rasen Charolais.

I anslutning till gården ligger också ett stort område med rester av bebyggelse från tidig medeltid samt Granbyhällen – Sveriges största runristning i häll.