Granbyhällen – Sveriges största runristning i fast berg

Häming och Sälve och Johan de låta hugga efter sin fader Finnvid, och Uarkas och Ragnfrid, och efter sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och […] Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Ristningen är huggen i fast berghäll under slutet av 1000-talet.

Många namn finns med i texten som berättar att det är tre söner som gör ristningen som ett minnesmärke och troligen för att hedra sin mamma. pappa och andra för platsen betydelsefulla personer.

I närheten av ristningen kan man urskilja en husgrundsplatå från ett stort vikingatida långhus. Här samlades kanske bygdens bönder för att fatta viktiga beslut och högtider.

Vi en arkeologisk undersökning av platsen hittades en mängd spännande föremål.

Bilder på fynden  Historiska museets hemsida »

Mälardalen har många fornlämningar och området Markim/Orkesta räknas internationellt sett till de märkligaste delarna av det svenska kulturarvet. En del av runstenarna här är troligen resta kring den förhistoriska väg som ledde från Granby via Kööhögen och Vaxtuna till en marknads- och tingsplats i Lunda.

För bokning av guidade visningar eller gruppbesök mejla till: info@hokeriet.se

Läs mer:

Stockholms länsmuseum: Markim-Orkesta »
Vallentuna församling: Om Granby »
Vallentuna församling: Om Björns Sten »
Riksantikvarieämbetet: Runic inscription in Granby »

Läs om Granbystenen och Hökeriet på bloggen Kulturbilder: Runstenar Uppland – U 337 »
GeoHack – Upplands runinskrifter (koordinater) »