Granbyhällen – Sveriges största runristning i fast berg

Häming och Sälve och Johan de låta hugga efter sin fader Finnvid, och Uarkas och Ragnfrid, och efter sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och […] Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.

Arkeologiska utgrävningar

Under ledning av Riksantikvarieämbetet och Stockholms universitet genomfördes arkeologiska utgrävningar här 1989. Arkeologernas slutsats var att Granby troligen varit en betydelsefull gård eller by under sen vikingatid ( 400–500 e.Kr.).

Enligt en gammal sägen skall här ha bott en forntida hövding. Undersökningar av platån har påvisat ett treskeppigt långhus, som troligen kan dateras till vikingatid. Drawing of viking settlementTeckning av Anders Hedman ur ”Populär Arkeologi” 1989. Det är en tecknad rekonstruktion av de hus i Granby, vars läge man kunnat bestämma vid utgrävningarna sommaren 1989.

Fynd som gjorts på Granby:

  • Ett skifferbryne med runtecken.
  • Ett s.k. pseudosamanidiskt mynt, 900 e kr.
  • Ett viktlod av samma typ som funnits på Birka, troligen använt för vägning av silver.
  • Lämningar av Östersjökeramik.
  • Ett tyskt mynt från Niederlothringen från 1200-talet.
  • Ett engelskt mynt präglat av kung Ethelred år 997-1003.
  • Ett Johan Sverkersson-mynt från 1220-talet.

Bilder på fynden  Historiska museets hemsida »

Det finns likheter mellan Fornsigtuna, Adelsö Hovgården och Granby genom att de har varsitt centralt beläget, upphöjt platåhus. Det rör sig om en hallbyggnad som placerats på en konstgjord platå  i närheten av vattenleder. I Sverige finns det högst ett 20-tal kända platåhus. I huvudsak finns de i centrala Uppland och kring den inre delen av Mälaren.

Mälardalen har många fornlämningar och området Markim/Orkesta räknas internationellt sett till de märkligaste delarna av det svenska kulturarvet. En del av runstenarna här är troligen resta kring den förhistoriska väg som ledde från Granby via Kööhögen och Vaxtuna till en marknads- och tingsplats i Lunda.

För bokning av guidade visningar eller gruppbesök mejla till: info@hokeriet.se

Läs mer:

Stockholms länsmuseum: Markim-Orkesta »
Vallentuna församling: Om Granby »
Vallentuna församling: Om Björns Sten »
Riksantikvarieämbetet: Runic inscription in Granby »

Läs om Granbystenen och Hökeriet på bloggen Kulturbilder: Runstenar Uppland – U 337 »
GeoHack – Upplands runinskrifter (koordinater) »