Foto: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden

Lantbruket och djuren på gården

Foton: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden

Orkesta-Granby ligger i ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. På gården odlas spannmål och raps. Här finns köttdjursuppfödning av Charolais och vi odlar djurfoder som korn, vall och havre.

Vi håller cirka 40 kor, moderdjur med kalvar av rasen Charolais. Kalvarna föds upp på gården. Från maj till november är de fullt sysselsatta med att hålla landskapet öppet och njuter av floran i de anrika betesmarkerna, vilka betats av människans boskap i över tusen år.

Djuren går ute året om och betar friskt gräs under hela betes säsongen. Betande djur är en del av ett hållbart jordbruk. Tack vare betande djur finns det också hagmarker i Sverige. Hagarna ger ett öppet landskap som är vackert att se och gör dessutom naturen mer tillgänglig. I hagmarker växer växter som gynnar insekts och djurliv. Många av dessa är hotade, men kan räddas om vi fortsätter hålla betesmark.

Svenska grisar, lamm och kor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Vårt lands lagstiftning för hur djuren ska födas upp är den mest omfattande i världen.

Tänk på att Granbyhällen och dess omgivande fornminnen finns i hagen där gårdens kor betar stora delar av säsongen. Hör av er till Hökeriet innan ert besök för mer information!