Foto: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden

Lantbruket

Granby Gård ligger i ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel. På Granby odlas spannmål och raps. Här finns köttdjursuppfödning av Charolais och vi odlar djurfoder som korn, vall och havre.

Hškeriet, Lindholmen, gŒrdsbutik, kšttdjur, spannmŒl, sŒdd

Hškeriet, Lindholmen, gŒrdsbutik, kšttdjur, spannmŒl, sŒdd

Foton: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden