Granbylund, ett hantverkstorp

Granbylund heter det vackra lilla torpet som alltid fångat min uppmärksamhet och kanske för all framtid präglat bilden av det svenska torpet eller gården. Hela den låga fasaden inklusive hörn är inpanelad med enkla vankantbrädor.

The beautiful little cottage that always caught my attention, and perhaps forever characterized the image of the Swedish cottage or farm. The entire low façade, including corners are covered with simple boards.

Skrivet av Bertil Engstrand, Orkesta boken.

torp-guidning

Kvarngården

Kvarngården

Mannbyggnaden till det som en gång var Granby kvarn och såg.

Soldattorpet

webb_sune

Soldattorpet är en enkelstuga med okantad panel och tegel på taket. Dörr med en liten förstutrapp till vänster och rökrör rakt upp. Det tros ha funnits här på Granby sedan slutet av 1600-talet.

Hembygdsföreningen erbjuder mycket att läsa om torp och gårdar i trakten. Där finner man också information om hur man levde här, främst kring förra sekelskiftet.

Läs mer på Orkesta Hembygdsförening webbplats: Torpen vid Granby