Granbylund, ett hantverkstorp.

Under 1700- och 1800-talen ökade befolkningen på landsbygden kraftigt. Det byggdes därför många torp och så kallade dagsverksstugor. Dagsverkstorparen arrenderade marken av bonden och betalade arrendet med ett visst antal dagsverken. Den tid han fick över ägnade han åt att odla jorden som hörde till arrendet. Många torp beboddes också av hantverkare och indelta soldater.

Så här skrev Bertil Engstrand om ett av torpen:

Granbylund heter det vackra lilla torpet som alltid fångat min uppmärksamhet och kanske för all framtid präglat bilden av det svenska torpet eller gården. Hela den låga fasaden inklusive hörn är inpanelad med enkla vankantbrädor.

The beautiful little cottage that always caught my attention, and perhaps forever characterized the image of the Swedish cottage or farm. The entire low façade, including corners are covered with simple boards.

Vi ordnar visningar av torpet Granbylund.

Hör av er till info@hokeriet.se

torp-guidning

Kvarngården

Kvarngården

Nedanför Granbybacken, en bit bort ligger Kvarngården. Mannbyggnaden till Granby Kvarn och Såg som låg här fram till 1963. Hit åkte traktens bönder för att mala säd. Sågen brann ner och vi räknar idag Kvarngården som ett av torpen på Granby.

Soldattorpet

webb_sune

Intill maskinhallen ligger det gamla soldattorpet. Det är en enkelstuga med okantad panel och tegel på taket. Dörr med en liten förstutrapp till vänster och rökrör rakt upp. Soldattorpet tros ha funnits här sedan slutet av 1600-talet.

Hembygdsföreningen erbjuder mycket att läsa om torp och gårdar i trakten. Där finner man också information om hur man levde här, främst kring förra sekelskiftet.

Läs mer på Orkesta Hembygdsförening webbplats: Torpen vid Granby