Granbylund, ett hantverkstorp.

Under 1700- och 1800-talen ökade befolkningen på landsbygden kraftigt. Det byggdes därför många torp och så kallade dagsverksstugor. Dagsverkstorparen arrenderade marken av bonden och betalade arrendet med ett visst antal dagsverken. Den tid han fick över ägnade han åt att odla jorden som hörde till arrendet. Många torp beboddes också av hantverkare och indelta soldater. … Fortsätt läsa Granbylund, ett hantverkstorp.