Foto: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden

Granbyhällen

 

Strax of van för Granby i Orkesta sochn på ett jordfast berg

– en Runesteen inhuggen, vedt 6 alr högd, och myckit skrifwet.

Ättebacken strax uthmedh. — Neden före på gärdet en stoor

Runsteen kull liggiande. — En dito strax derhoos synes under hafwa skrift. 

”på höjden af bergåsen en stor, aflång stensättning, hvars bestämmelse fortjente a t t utletas genom

gräfningars anställande”

Riksantikvarieämbetet verkar för att fornlämningar och andra historiska spår i landskapet skyddas och vårdas på bästa sätt. De har också till uppgift att bygga upp, förvalta och förmedla kunskapen om landets fornminnen.

2011 beslöts att Granbyhällen skulle rengöras igen då den var helt täckt med grön lav vilket gjorde det nästan omöjligt att se inskriften.  Det gjordes ett omfattande forsknings projekt där man jämförde olika typer av rengöringsmetoder.  Ni som besökt oss har säkert lagt märke till att hällen sett randig ut. Den har varit indelad i fyra olika fält.

Vi vill nu meddela att projektet håller på att avslutas. Hela hällen ska få sin rengöring nu i vår och förhoppningsvis vet vi också mycket mer om hur vi ska ta hand om den för framtida generationer.