Guidade turer

Vi erbjuder guidade turer i Stockholm med omnejd i samarbete med Stoex (Stockholm excursions). Stoex har arrangerat turer i mer än tio år och har stor erfarenhet av att skapa minnesvärda upplevelser för både små och stora grupper. Välj bland våra turer med fokus på kultur och historia eller skräddarsy en egen tur!

(English version below)

Datum för turer »

Landsbygds- och historieturen

Upplev svensk landsbygd och dess kulturhistoria, mat och natur. Vi färdas genom landskapet norr om Stockholm och stannar till vid några av de många välbevarade spåren från Vikingatiden. Vi besöker en av de medeltida kyrkorna Markim, Frösunda eller Orkesta och hinner också med att prova lokala matvaror. Turen tar 3–4 timmar.

Läs mer om turen på stoex.com »

Historisk Vikingatur, halv- eller heldag

Vi färdas genom den gamla vikingabygden norr om Stockholm. Vi stannar till vid Granbystenen – som är Sveriges största hällristning – och vid de historiskt intressanta platserna Arkils tingsplats och Jarlabankens bro.

Vi besöker även Sigtuna, som är Sveriges äldsta bevarade stad och en gång i tiden en viktig handelsplats för Vikingarna. Ett stopp för lunch på Hökeriets kafé hinns också med. Turen tar 5–6 timmar.

Under heldagsturen besöker vi även den anrika universitetstaden Uppsala där äldre välbevarade stadsdelar samsas med modern bebyggelse. Turen tar 8–9 timmar.

Läs mer om halvdagsturen på stoex.com »
Läs mer om heldagsturen på stoex.com »

Privata turer

Vi ger gärna förslag på specialanpassade gruppturer. Ni kan också utforma turer efter egna önskemål.

Språk

Turerna är på svenska eller engelska, men vi kan erbjuda guidning på andra språk vid önskemål.

Hämtning och lämning

Vi ordnar hämtning och lämning vid hotell, flygplats eller hamnterminal.

Boka och betala

Turer kan bokas via mejl: info@stoex.com eller på stoex.com. Där finns också mer information om turerna.

Betalning sker i förväg eller under turen.


Culture & History Tours

We offers guided tours in Stockholm and its surroundings through Hökeriet´s tour company Stoex (short for “Stockholm excursions”). Stoex has arranged tours for more than ten years and we have extensive experience in creating memorable excursions in Stockholm for both small and large groups. Choose from of our available tours with main focus on culture and history or customize your own tour!

Tour dates »

Country and History Tour

Experience Swedish countryside and its history, food and nature. We travel through the beautiful landscape north of Stockholm and  stop at some of the many well-preserved sights from the Viking era. We visit one of the medieval churches Markim, Frösunda or Orkesta and also try out local food. Duration 3–4 hours.

Read more about the tour at stoex.com »

Viking History Tour and Viking History Extended Tour

We travel through the old Viking settlements north of Stockholm. We stop at Granbystenen – Sweden’s largest rock carving – and at the historically interesting places Arkils tingsplats and Jarlabanken bridge.

We also visit Sigtuna, Sweden’s oldest preserved city and once an important trading venue for the Vikings. A stop for lunch at Hökeriet’s café is also included. Duration 5–6 hours.

On the extendend tour we also visit the beautiful town of Uppsala, a university town with long traditions and large parts consisting of older buildings. Duration 8–9 hours.

Read more about the Viking History Tour at stoex.com »
Read more about the Viking History Extended Tour at stoex.com »

Customized Tours

We are happy to offer suggestions or help you realise customised group tours according to your interests.

Languages

The tours are in Swedish and English, we can arrange guiding in other languages on request.

Transfer service and pick up

Stoex provides transfer services with pick up and drop off at your hotel, at an airport or harbour.

Booking

Book by email: info@stoex.com or our website: stoex.com

Pay in advance or on the tour.


Infoblad på svenska (PDF)
Information in English (PDF)