Ett misslyckat rengöringsprojekt

2013 påbörjades rengöringen av Sveriges längsta runristning i häll, Granbyhällen. Beslutet togs av Riksantikvarieämbetet.

Det skulle ske inom ett forskningsprojekt som handlade om att behandla alger och lavar på kulturhistorisk sten.

Test av fyra metoder för borttagning av påväxt på runhäll

Här är resultatet 5 år senare.

Vid våra guidade visningar behöver vi ägna ganska mycket tid åt att förklara varför stenen ser ut som den gör.

Då projektet avslutades för mer än 3 år sedan skulle texten på hällen uppdateras med ny rödfärg 2017. Arbetet var dessvärre tvunget att avbrytas eftersom stora delar av texten fortfarande var moss eller alg beväxt.

 

 

 

 

Ny skylt på plats: Välkommen till Granby

I det nutida Granby är det moderna jordbruket och djurhållningen central. Landskap och fornlämningsmiljöer hålls öppna och gör det möjligt för oss att få en glimt av livet vid en vikingatida storgård och vårt gemensamma kulturarv.

På dagens Granby gård har mycket förändras sedan industrialismen. Men många delar av livet är detsamma; jordarna brukas, människor möts och djuren betar i hagarna. Människorna som besöker och lever sina liv här kan fortfarande blicka ut över den öppna jordbruksmarken från Granbys backar. Här ses spåren av en storgård från yngre järnåldern, lämningar av ett förhistoriskt gravfält, stenhägnader för djur och den stora runristningen Granbyhällen.