Foton av Hans Dhejne

Hans Dhejne  foton av kor, Granby Gårds Charolais. Underbara karaktärer fångade i sin vardag. Porträtt att glädjas med.

Kossor är härliga – lugna och starka, nyfikna och egensinniga och fina mammor. Jag har tagit bilder av kor ända sedan jag som barn fick min första kamera och det är fortfarande lika roligt. Att se på och vara med kor är en lisa för själen och där – mitt bland djurens lukter och ljud – blir livet liksom lite verkligare och naturligare… Jag är tidigareVallentunabo, bildmakare, musikant och regelbunden utställare både I Sverige och utomlands.

Cows are wonderful animals – calm and strong, curious, and willful and they are good mothers. I have taken pictures of cows since my childhood when I got my first camera and it is still so fun. To look at and be among cows is a relief for the soul and there – amid their smells and sounds – life as if gets more real and natural… I live in Vallentuna and work with photography and folk-music. I am a frequent participant in photo exhibitions, both in Sweden and abroad. Hans Dhejne

Läs mer om Hans Dhejne  www.hansdhejne.se

lilla-kalv