Coasters

Nu finns glas underlägg, coasters, med motiv från Granbyhällen i vår butik.

De säljs i trevlig present förpackning, tillverkade i tåligt melamin, undersida av kork och tål värme upp till 145°C.

Det är fantastiskt roligt att kunna presentera ytterligare en unik produkt hos oss.

En bruksprodukt för kanske daglig användning. Ett vackert motiv ristat i en berghäll här på gården för kanske mer än 1000 år sedan.

Landskapet omkring oss och den historia det berättar påverkar oss, kanske mer än vi först anar.

Amanda Jakobsson skriver om hällristningen och det spännande korset i sin kandidatuppsats i Arkeologi vid Stockholms Universitet 2015.

Runstenarnas Ragnfrid

Kvinnans makt och inflytande i 1000 talets Uppland.

…Ristningen är till ytan störst i Uppland och ornamentiken i sig intressant på grund av dess
långt drivna stilkaraktär samt att det är ovanligt att smycka kors med bladornament och
drakslingor. (Gustavson 1991:152). Draken/ormen symboliserar både Midgårdsormen
(Zachrisson 1998:136) och familjen (Andrén 2000:15). Att vikingatiden var en
övergångsperiod blir tydligt i runstensornamentiken då ormen/draken, vars ursprung finns i
den förkristna religionen, kombineras med det kristna korset (Zachrisson 1998:136).
Fig. 33. Granby-Hyppingesläktens familjeträd utifrån Elias Wesséns
och Sven Janssons tolkning av runhällen (U 337).
Fig. 32 Runhällen, U 337. Teckning av J.
Peringskiöld
16
Draken/ormen är återkommande inom den fornnordiska religionen och är en symbol nära
förknippad med Ragnarök, världens undergång. Utifrån kristendomen kommer Kristus att
återvända vid domedagen och resa de döda för att därefter ta de rättrogna till paradiset
(Zachrisson 1998:137). Korset på runhällen är en symbol för just Jesus uppståndelse vid
domedagen och korset grönskar för att påminna om Jesu liv (Svensson 2007:144).