Dilemmat med rengöring av våra kulturskatter

Intressant läsning om dilemmat med att rengöra runstenar från lav och påväxt.

Kristina Ekero Erikssons artikel Runvård eller vanvård nyligen  utgiven av Populär Arkeologi gör ett försök att omfamna problematiken.

Här på Granby har ristningen under de senaste 10 åren blivit utsatt för ett forskningsprojekt. Ett projekt som var menat att just finna bättre metoder för framtida rengöring. Projektet drog verkligen ut på tiden och även om det är avslutat väntar vi tålmodigt på någon form av framtida skötselplan för hällen.

 

Här en artikel om projektet från 2011!

http://arkiv.mitti.se:4711/2011/44/vallentuna_steget/MIVA-20111101-A-018-A.pdf

I hela Mälardalen är det gott om lämningar från forntiden, mer än hälften av landets omkring 2 500 runstenar finns just i Mälardalen och Uppland. Området runt Markim-Orkesta är runstenstätast i världen. Här finns också gravfält, rester av boplatser och forntida vägar. En del av lämningarna går tillbaka till tiden före Kristi födelse.

– Den här typen av landskap finns inte i övriga Europa eller världen, det är unikt för Sverige. Det här är vår pusselbit i historien, säger Kerstin Riessen från riksantikvarieämbetet.

Ur artikeln Runstenen världens arv  AnnMarie Lundholm publicerad av DN i augusti 1992

Artikeln Kristina Eriksson skrivit finns att läsa  i senaste utgåvan av Populär Arkeologi.

Populär arkeologi