En presentation

Vi har utökat vårt team med en ny medarbetare. Han är speciellt intresserad av kor och kommer därför att ägna sig mycket åt våra Charolais. Hector kan mycket om djurhållning och vi är glada över att han hjälper till här på gården.