Ett misslyckat rengöringsprojekt

2013 påbörjades rengöringen av Sveriges längsta runristning i häll, Granbyhällen. Beslutet togs av Riksantikvarieämbetet.

Det skulle ske inom ett forskningsprojekt som handlade om att behandla alger och lavar på kulturhistorisk sten.

Test av fyra metoder för borttagning av påväxt på runhäll

Här är resultatet 5 år senare.

Vid våra guidade visningar behöver vi ägna ganska mycket tid åt att förklara varför stenen ser ut som den gör.

Då projektet avslutades för mer än 3 år sedan skulle texten på hällen uppdateras med ny rödfärg 2017. Arbetet var dessvärre tvunget att avbrytas eftersom stora delar av texten fortfarande var moss eller alg beväxt.