Ett modernt lantbruk i ett historiskt kulturlandskap

Tillsammans med inbjudna forskare inom svenskt lantbruk ordnar vi gårdsbesök med kompetensutveckling. En eftermiddag med information om vår verksamhet, svensk matproduktion och miljöfrågor.

Vi samlas för gårdsvisning och avslutar med kaffe och föredrag/samtal stund inne på Hökeriet.

Förbokas info@hokeriet.se