Granby Vikingagård

För 1000 år sedan fanns här på Granby en mäktig vikingagård. Bland gravar och byggnadslämningar finns grunden och platån efter en stor hallbyggnad längst upp på kullen intill Granbyhällen.

Under Kulturarvsdagen, vilket är Riksantikvarieämbetets årliga temadag, arrangerar vi guidning av platsen. Temat på årets Kulturarvsdag är ”Kulturarv och lärande – om lusten att upptäcka eller att inspireras av historien”. 

Fornlämningsområdet Granby-Hyppinge delundersöktes arkeologiskt av Riksantikvarieämbetet 1988-1989. Platsen är ett typexempel på hur en gårdsmiljö av hög status kunde gestalta sig i Mälarområdet under den yngre järnåldern.

Lars Andersson och Rebecka Jonsson på Uppdrag arkeologi har nu publicerat en sammanställning av dokumentation och resultat från undersökningen av Granby-Hyppinge. Länk till nedladdningssidan finns här.

Fredag till söndag 11-13 september kommer det att finnas tre tillfällen att besöka platsen med guide. Under söndagen är det ovan nämnda Lars Andersson som guidar.

Fredag 11 september kl 14-16  Guide Magnus Cedergren
Magnus Cedergren är en av våra populära guider och var senast här under våren. Han gör även stadsvandringar i Stockholms norra förorter och i Gamla stan i Stockholm. Han har arbetat som guide hos Kungl. Vitterhetsakademien på Skånelaholms Slott. Han är civ.ing, fil.mag i kultur- och mediegestaltning samt har två högskoleexamen inom arkeologi och historia.

Lördag 12 september kl 14-16  Guide Jonathan Olsson
Jonathan Olsson guide på Sweden History Tours. Vikingaguide, fascinerad av vikingatidens hemmaliv och trossystem. Kunnig om bronsålder, medeltida kyrkor och folktro. 

Söndag 13 september kl 14-16  Guide Lars Andersson
Lars Andersson är verksam arkeolog på Uppdrag arkeologi och en av författarna till sammanställningen av de arkeologiska forskningsundersökningar som skedde här på Granby-Hyppinge 1988-89. Hans huvudinriktning är Mälardalens samhällen under yngre järnålder 
till tidig medeltid. Känd genom identifieringen av Estrid.

Boka och betala nedan eller under boka turer och evenemang.
Mer information hittar du också i vår kalender, Evenemang/Kalender.

Välkomna!