Honung från bikupor på gården

Här på gården har vi fullt med bisamhällen. Bin är ovärderliga. Så gott som alla växter som blommar före midsommar är beroende av bin för sin pollinering. I vår kommer det raps igen här på Granby. Vackra gula fält. Honungen från raps är ofta ljus och söt. De biodlare som tar fler honung skördar/säsong märker vilka växter bina haft tillgång till.  Bin flyger normalt 2-3 km för att samla sin mat. Det är väder och vind som påverkar mängden honung i kuporna och en kupa ger 30- 90 kg honung/säsong. Bina behöver själva ca 60-75 kg och 30 liter vatten. Till 500g honung behövs nektar från 3-4 miljoner blombesök.

I Sverige äter vi bara ca 700g honung/ person om året.  Det är alldeles för lite!

Den 23 april från kl 16.oo berättar Kjell Andersson mer för oss om bin, pollinering och honung.

Varmt Välkomna!