Foto: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden

Lantbruket och djuren på gården

Foton: Göran Svensson, Traktor / TraktorVärlden

Ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och boskapsskötsel.

Här hålls kor av rasen Charolais. Kalvarna föds upp på gården. Från maj till november är de fullt sysselsatta med att hålla landskapet öppet och njuter av floran i de anrika betesmarkerna, vilka betats av människans boskap i över tusen år.

Att ha kor är en livsstil och har också varit sen generationer tillbaka. Att leva med sitt arbete så förenat i naturens villkor är fantastiskt och för oss helt grundläggande. Här förs den ärvda kunskapen vidare till modern utveckling.

Vi vill öka medvetenheten kring matproduktion och bidra till en klimatsmart och hållbar utveckling.

Vi har ett stolt samarbete med ett professionellt lokalt slakt företag.

Betande djur är en del av ett hållbart jordbruk. Tack vare betande djur finns det också hagmarker i Sverige. Hagarna ger ett öppet landskap som är vackert att se och gör dessutom naturen mer tillgänglig. I hagmarker växer växter som gynnar insekts och djurliv. Många av dessa är hotade, men kan räddas om vi fortsätter hålla betesmark.

Svenska grisar, lamm och kor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Vårt lands lagstiftning för hur djuren ska födas upp är den mest omfattande i världen.

Tänk på att Granbyhällen och dess omgivande fornminnen finns i hagen där gårdens kor betar stora delar av säsongen. Hör av er till Hökeriet innan ert besök för mer information!