Nu är årets första kalvar här

De flesta kalvningar sker inne under april månad men det förekommer även senare kalvningar i hagen. Det är viktigt att korna har möjlighet att söka sin plats där de får va ifred. Övriga flocken hjälper till att hålla uppsikt. Det är fantastiskt att se hur snart kalven är uppe på benen och börjar dia.

Korna på Granby är av rasen Charolais. Det är nu den vanligaste kött ras vi har i Sverige.

Det finns de som hävdar att det var romarna som först introducerade de vita korna i Europa under sina erövringståg. I den franska Charolles regionen hade det efter århundraden av stridigheter och isolation utvecklats en renrasig Charolais. Rasen tjänade som dragare och vann i anseende för sitt fantastiska kvalitetskött.

Mer om Charolais och svenskt köttproduktion finns att läsa på;

https://www.svensktkott.se/om-kott/kott-och-miljo/uppfodning/not/kottraser/charolais/