Ny skylt på plats: Välkommen till Granby

I det nutida Granby är det moderna jordbruket och djurhållningen central. Landskap och fornlämningsmiljöer hålls öppna och gör det möjligt för oss att få en glimt av livet vid en vikingatida storgård och vårt gemensamma kulturarv.

På dagens Granby gård har mycket förändras sedan industrialismen. Men många delar av livet är detsamma; jordarna brukas, människor möts och djuren betar i hagarna. Människorna som besöker och lever sina liv här kan fortfarande blicka ut över den öppna jordbruksmarken från Granbys backar. Här ses spåren av en storgård från yngre järnåldern, lämningar av ett förhistoriskt gravfält, stenhägnader för djur och den stora runristningen Granbyhällen.