Öppna landskap är inte möjligt utan våra svenska lantbruk

Sverige är ett av Europas största länder till ytan? Ändå utgörs endast 7,5 procent av Landarealen av jordbruksmark och bara 1,5 procent betesmark.

Ur tidningen Land Mars -15