Granbylund, ett hantverkstorp

Torpet Granbylund ligger en promenad från Hökeriet längs den slingrande grusvägen förbi andra torp och manbyggnaden till tidigare Granby Kvarn.

Du kan förboka visningar av torpet

via e-post info@hokeriet.se eller på tel 08-612 30 05.

Granbylund heter det vackra lilla torpet som alltid fångat min uppmärksamhet och kanske för all framtid präglat bilden av det svenska torpet eller gården. Hela den låga fasaden inklusive hörn är inpanelad med enkla vankantbrädor.

The beautiful little cottage that always caught my attention, and perhaps forever characterized the image of the Swedish cottage or farm. The entire low façade, including corners are covered with simple boards.

Skrivet av Bertil Engstrand i Orkesta boken.

torp-guidning

Orkesta Boken:

Orkesta- en liten socken i förändring

3 mil norr om Stockholm ligger Orkesta. En liten socken inom Vallentuna Kommunsom föreslagits ingå i världsarvslistan tillsammans med grannsocknen Markim, tack vare sin unika jordbruksbygd och sitt öppna landskap. I Orkesta har människan bott i mer än tusen år och socknen utgör ett av landets runstenstätaste områden. Den här boken vill dock främst skildra Orkesta som en liten bygd stadd i ständig förändring under ett turbulent 1900 tal.

Vad har hänt här och varför? Genom ett antal resor genom den omistliga naturen, genom socknens gårdar och in i det lilla stations samhället Lindholmen berättas historien. Det blir också ett sätt att skildra Sverige ur ett mikrokosmosperspektiv, åren 1930-2000. 

Boken är skriven av boende i socknen och utgiven av Orkesta hembygdsförening.

Läs mer på Orkesta Hembygdsförening webbplats: Torpen vid Granby

Boken finns på Hökeriet och säljs för 150 kr