Utställning-Finnvids storgård

Här på gården finns spännande spår och lämningar efter en vikingatida stormansgård.

Varmt välkommen till vår utställning om Finnvids storgård och våra guidade visningar.

23 – 31 Maj

juni13 145image

bild på fornlämningsområdet