Besök oss

Här på Granby finns möjlighet att besöka vår butik och ta en fika i serveringen. Du besöker också ett modernt lantbruk i full verksamhet.

Genom Granby ringlar en grusväg förbi hus och torp, åker och betesmark. I det steniga och backiga landskapet finns välbevarade spår av platsens historia. Här håller våra Charolais kor landskapet öppet.

På Granbys högsta punkt, dåtida Hyppinge, ser vi grunden till en hallbyggnad som varit en del av en mäktig vikingatida stormannagård. Under hallbyggnaden har man i sin tur funnit arkeologiska lämningar från folkvandringstid, brons- och järnålder.

Här finns flera husgrunder, gravfält och Sveriges troligen längsta runristning i häll, Granbyhällen. Den dåtida vikingagården var en viktig knutpunkt för människor som passerade från Mälaren till forntida Uppsala. 

”Häming och Själve och Johan de hugga efter sin fader Finnvid, och Vargas och Ragnfrid, och [efter] sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och ... Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.”

Längs grusvägen markeras ett dåtida vadställe av en minnessten, Björns sten, där gårdsnamnet Granby är ristat i runor. Vattendraget användes som drivmedel i en ångkvarn, senare även såg som legat här, mjölnarbostaden finns kvar, Granby Kvarngård. Även hantverkstorpet Granbylund, en bit längre bort, sägs ha nyttjat vattnet vid reptillverkning.

Granbylund

Så vill du handla i vår butik eller besöka ett torp, kanske är du intresserad av fornlämningarna eller ta en fika under äppelträden. Hökeriet är knytpunkten och vi finns här för att skapa en helhetsupplevelse och öppna upp den här underbara platsen för dig.