Events

Granbylund – ett hantverkstorp

Vi vandrar längs med grusvägen ner till Granbylund, vårt äldsta och bäst bevarade torp. I det steniga och backiga landskapet finns välbevarade spår av platsens historia.

Här får du ta del av berättelser om väsen, folktro och spännande traditioner, statare, bönder och soldater. Upplev landsbygdens utveckling och hör om dåtida torpares liv och villkor. Bygdens oförändrade gårds struktur har nominerats till UNESCOS världsarvslista.

Hökeriet kommer vara öppet både innan och efter. Kontakta oss för att boka guide, info@hokeriet.se

Kokroki

Vi ordnar workshops och endagskurser i kokroki under ledning av Åsa Alneng, konstnär och illustratör.

Kroki är ett av de bästa sätten att lära sig teckna. Det handlar om att träna ögat att se former, volymer och linjer genom att teckna efter levande modell – vare sig denna har två eller fyra ben.

Vår kokroki passar såväl nybörjare som vana. Lunch, fika och material ingår i priset. Vi använder kol, blyerts och akvarell (dynor, fällstolar, staffli, skivor + klämmor finns). Kläder efter väder då vi kommer att vara utomhus. För allas säkerhet är det stängsel in till korna. Ingång i hagen sker på egen risk. Med respekt och i samförstånd med korna!

Vill du boka för en grupp – hör av dig till info@hokeriet.se så bokar vi in er!

Granby Vikingagård

Granby Vikingagård

För 1000 år sedan fanns här på Granby en mäktig vikingagård. Bland gravar och byggnadslämningar finns grunden och platån efter en stor hallbyggnad längst upp på kullen intill Granbyhällen. 

Fornlämningsområdet Granby-Hyppinge delundersöktes arkeologiskt av Riksantikvarieämbetet 1988-1989. Platsen är ett typexempel på hur en gårdsmiljö av hög status kunde gestalta sig i Mälarområdet under den yngre järnåldern. Med guidens hjälp får vi lära känna vikingagården, livet där och även namnen på några av invånarna.

Kontakta oss för att boka guide, info@hokeriet.se