Granbyhällen – Sveriges största runristning i fast berg

Mälardalen har många fornlämningar och området Markim/Orkesta räknas internationellt sett till de märkligaste delarna av det svenska kulturarvet. En del av runstenarna här är troligen resta kring den förhistoriska väg som ledde från Granby via Kööhögen och Vaxtuna till en marknads- och tingsplats i Lunda.

Texten på Granbyhällen;

Häming och Sälve och Johan de låta hugga efter sin fader Finnvid, och Uarkas och Ragnfrid, och efter sin moder, och efter Ingegärd och efter Kalv och Gärdar och […] Han ägde ensam allt först. Det var deras fränder. Gud hjälpe deras ande. Visäte ristade dessa runor.         

Vi en arkeologisk undersökning av platsen har även en mängd spännande föremål hittats.

Se bilder på fynden  Historiska museets hemsida »

För bokning av guidade visningar eller gruppbesök mejla till: info@hokeriet.se

Läs mer:

Stockholms länsmuseum: Markim-Orkesta »
Vallentuna församling: Om Granby »
Vallentuna församling: Om Björns Sten »
Riksantikvarieämbetet: Runic inscription in Granby »

Läs om Granbystenen och Hökeriet på bloggen Kulturbilder: Runstenar Uppland – U 337 »
GeoHack – Upplands runinskrifter (koordinater) »